Anesthesie

Elke anesthesie of sedatie houdt een potentieel risico in. Daarom moeten we voor elke anesthesie, eerst de algemene conditie van uw huisdier controleren. Elke patiënt dient individueel geëvalueerd te worden en een passend protocol moet gekozen worden in functie van de patiënt.

Bij Vetocambre hebben we 3 soorten Check up’s waaruit de eigenaar kan kiezen.

  1. Check up 1 is een algemeen klinisch onderzoek
    Dit is aan te raden als uw dier kort geleden al bloedonderzoeken heeft gehad en al bekend is bij een van de dierenartsen.
  1. Check up 2 is een algemene klinische inspectie, bloed analyse en urine analyse.
    Dit is aan te raden als uw dier in een goede conditie is maar al lang geen onderzoeken heeft gehad.
  1. Check up 3 is een algemene klinische inspectie, bloed analyse, urine analyse, echo en röntgen onderzoek.
    Dit is aan te raden indien uw huisdier al een voorgeschiedenis heeft, op oudere leeftijd is of als u alle risico’s wilt uitsluiten. Dieren ouder dan 8 jaar moeten altijd eerst een bloedanalyse ondergaan om risico's in verband met een gestoord metabolisme uit te kunnen sluiten.

Voor de onderhoudsanesthesie werken we met isofluraan, een zeer veilig anesthetisch gas dat ervoor zorgt dat de patiënten snel ontwaken. Tijdens de narcose zorgen gespecialiseerde toestellen zoals een capnograaf en een pulsoxymeter voor een nauwgezette monitoring. Alle patiëntjes krijgen eveneens een intraveneuze catheter en ze worden rustig wakker in de recovery die hiervoor speciaal is uitgerust.  We hechten veel belang aan de preventie van post-operatieve pijnen.

Voor meer informatie over chirurgische behandelingen klik hier.