Louizalaan 176 - 1000 Brussel
Tel. 02 646 22 08 02 646 22 08

Onze Diensten

 

Consultatie

U kan telefonisch een afspraak maken voor een consultatie of een huisbezoek.
(Let wel, tijdens een huisbezoek is het niet mogelijk om alle handelingen te stellen zoals op de praktijk omdat sommige apparatuur, zoals medische beeldvorming niet beschikbaar is.)

U kan telefonisch of per mail een afspraak maken voor een huisbezoek of consultatie.
Klik hier om naar contact te gaan en een afspraak te maken.

Spoedgevallen

Heeft u dier een open wonde, moeite met ademen, een opgeblazen bolle buik, is het slap of buiten bewustzijn, heeft het veel last van overgeven of diarree of maakt u zich zorgen en is een spoedbehandeling nodig? Neem dan telefonisch contact op via.

Het team van Vetocambre is opgeleid om spoedgevallen en trauma’s op te vangen. Bloed en urine kan ter plaatse worden afgenomen, medische beeldvorming zoals echo en radiografie kan ook meteen worden gedaan. Daarnaast kunnen we direct de parameters van uw dier controleren. Indien uw dier een zwaar trauma heeft opgelopen na een val of een ander ongeluk, beschikken we binnen ons team over de nodige kennis en apparatuur om ook hier snel in te grijpen. De spoedopvang, de chirurgische behandeling en hospitalisatie kunnen allemaal op dezelfde plaats gedaan worden.

Vetocambre is tijdens de openingsuren ten alle tijden bereikbaar voor eventuele spoedgevallen. Buiten deze uren wordt u doorverbonden naar onze dierenarts van wacht.

Identificatie

Voor honden en katten is de identificatie wettelijk verplicht. Alle honden moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn als ze 8 weken oud zijn. Een hond mag niet worden verkocht of weggeven zonder chip en registratie. Vanaf 1 november 2017 moeten ook alle katten voor de leeftijd van 12 weken worden geïdentificeerd en geregistreerd.

De microchip is de enige wettige manier om uw huisdier te identificeren. Bij ons kunt u terecht voor verdere vragen hierover en het plaatsen van de chip. Indien u met uw huisdier wenst te reizen, is de identificatie eveneens verplicht. Daarnaast is het ook een goede manier om uw huisdier gemakkelijk terug te vinden wanneer het verloren loopt. U kunt hier een afspraak maken voor meer uitleg.

Kwaliteitsvoeding

Voor een goede gezondheid van uw huisdier is een goede voeding belangrijk om ze te onderhouden en te ondersteunen. Ook dient voeding  aangepast te worden aan de leeftijd, het geslacht en de bewegingsbehoeften van uw huisdier. In het geval van een aandoening kan de juiste voeding voor sneller herstel of het verminderen en voorkomen van (pijn)klachten zorgen. Bij sommige aandoeningen is het noodzakelijk om een aangepast dieet te geven als ondersteunende behandeling. Er zijn veel verschillende voedingsproducten op de markt. Hoe kiest u het beste voor u dier? Waar moet u op letten en hoe voorkomt u problemen met voeding? Hoe raakt u de weg niet kwijt in de marketing en modes rondom de voeding van uw huisdier.

Bij Vetocambre hebben we verschillende kwaliteitsvoeding in huis. Natte voeding en droge voeding, voeding enkel op voorschrift en algemene voeding. We kunnen u persoonlijk advies geven en uw huisdier hierin verder begeleiden.

Aarzel niet met ons contact op te nemen voor meer informatie in verband met de voeding van uw huisdier.

Tandverzorging

Tandverzorging is een zeer belangrijk onderwerp. Ongeveer 60% van de honden, katten en fretten ouder dan 2 jaar heeft tandsteen.

Het gebit heeft een regelmatige verzorging nodig. Zonder verzorging ontstaat eerst tandplak en daarna tandsteen dat gepaard gaat met tandvleesontsteking. Tandplak is een laagje van speeksel, voedingsresten en micro-organismen die op het tandoppervlak wordt afgezet, deze kunnen we niet met het blote oog zien. Indien tandplak niet wordt verwijderd door reiniging, mineraliseert het en ontstaat er tandsteen. Tandsteen is de bruine, harde aanslag die u op het gebit van uw huisdier kunt aantreffen.  Tandsteen verdwijnt niet met een gewone poetsbeurt maar moet worden verwijderd door uw dierenarts met een ultrasoon detartratie toestel.

Hiervoor moet uw dier onder narcose gebracht worden. Op het tandsteen verzamelen zich vele bacteriën die dan tandvleesontsteking kunnen veroorzaken. Dit veroorzaakt een slechte mondgeur bij uw huisdier en leidt uiteindelijk tot loszittende tanden of zelfs tandverlies. Andere complicaties van tandvleesontsteking zijn nier-, lever- en hartaandoeningen doordat bacteriën in de bloedcirculatie komen van deze organen. De vele bacteriën kunnen ook abcessen veroorzaken.

Het is dus heel belangrijk de vorming van tandsteen te voorkomen. Bij uw jaarlijks bezoek bij de dierenarts voor de inentingen zullen wij altijd het gebit van uw dier even controleren.

Hoe merkt u tandvleesaandoeningen bij uw dier op?

De adem van uw huisdier gaat steeds slechter ruiken. Uw huisdier heeft last van overmatig speeksel of moeite met eten. Indien dit het geval is, kunt u hier een afspraak maken. Zoals ook bij mensen, gaat het om een onderhoud dat volgens de individuele behoeften moet herhaald worden.

Anesthesie

Elke anesthesie of sedatie houdt een potentieel risico in. Daarom moeten we voor elke anesthesie, eerst de algemene conditie van uw huisdier controleren. Elke patiënt dient individueel geëvalueerd te worden en een passend protocol moet gekozen worden in functie van de patiënt.

Bij Vetocambre hebben we 3 soorten Check up’s waaruit de eigenaar kan kiezen.

  1. Check up 1 is een algemeen klinisch onderzoek
    Dit is aan te raden als uw dier kort geleden al bloedonderzoeken heeft gehad en al bekend is bij een van de dierenartsen.
  1. Check up 2 is een algemene klinische inspectie, bloed analyse en urine analyse.
    Dit is aan te raden als uw dier in een goede conditie is maar al lang geen onderzoeken heeft gehad.
  1. Check up 3 is een algemene klinische inspectie, bloed analyse, urine analyse, echo en röntgen onderzoek.
    Dit is aan te raden indien uw huisdier al een voorgeschiedenis heeft, op oudere leeftijd is of als u alle risico’s wilt uitsluiten. Dieren ouder dan 8 jaar moeten altijd eerst een bloedanalyse ondergaan om risico's in verband met een gestoord metabolisme uit te kunnen sluiten.

Voor de onderhoudsanesthesie werken we met isofluraan, een zeer veilig anesthetisch gas dat ervoor zorgt dat de patiënten snel ontwaken. Tijdens de narcose zorgen gespecialiseerde toestellen zoals een capnograaf en een pulsoxymeter voor een nauwgezette monitoring. Alle patiëntjes krijgen eveneens een intraveneuze catheter en ze worden rustig wakker in de recovery die hiervoor speciaal is uitgerust.  We hechten veel belang aan de preventie van post-operatieve pijnen.

Voor meer informatie over chirurgische behandelingen klik hier. 

Sterilisatie & castratie

Bij een castratie of sterilisatie wordt uw huisdier onvruchtbaar gemaakt. Hiervoor worden de geslachtsorganen weg gehaald, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke dieren. Bij mannelijke dieren worden de testikels verwijderd, bij vrouwelijke dieren de eierstokken en soms ook de baarmoeder. Gangbaar spreekt men echter van castratie als het om mannelijke dieren gaat en van sterilisatie als het vrouwelijke dieren betreft. Voor katten is de sterilisatie en castratie wettelijk verplicht. Voor honden wordt de sterilisatie systematisch aangeraden bij teven indien u niet wenst te kweken. Voor Reuen raden we castratie niet systematisch aan enkel indien er gedragsproblemen zijn of bij bepaalde aandoeningen zoals cryptorchidie, prostaatproblemen of tumoren van de testikels.

Vetocambre heeft al vele jaren ervaring met sterilisaties en castraties bij honden, katten en exoten.

Het is belangrijk om van te voren goed te kijken naar de algemene conditie van uw huisdier. Wilt u meer weten over waarom steriliseren of castreren? Wat er precies gebeurt en waar u rekening mee moet houden? Klik dan op onderstaande linkjes.

Chirurgie

Vetocambre richt zich naast de eerstelijnszorg ook op de tweedelijns chirurgie.
Eerstelijnszorg is de algemene zorg van uw huisdieren. Hierin valt de vaccinaties en tandverzorging bijvoorbeeld.

Tweedelijnszorg is meer specialistische zorg. Vetocambre beschikt over twee operatiezalen met 3 operatietafels. In operatiezaal 1 worden de algemene operaties uitgevoerd zoals; tandverzorging, verwijderingen kleine tumoren ect.

Operatiezaal 2 is voor complexere chirurgie. Hier bevindt zich naast de algemene chirurgische apparatuur ook zeer specialistische apparatuur zoals laparoscopische materialen, draaibare operatietafel, verschillende operatieboren en monitors. In deze operatiezaal worden complexe operaties uitgevoerd, zoals; kruisband operaties, patella luxaties, traumatologie en fracturen maar ook weke delen chirurgie.

Klik hier voor meer informatie over chirurgie

Hospitalisatie

Vetocambre beschikt over een  hospitalisatie gedeelte waar geopereerde patiëntjes rustig kunnen ontwaken en gehospitaliseerde dieren kunnen herstellen. De kooien zijn comfortabel en voldoen aan de hygiënische behoeften van uw huisdier. De dierenartsen en assistenten kunnen hier de verdere zorgen geven en het verblijf zo aangenaam  mogelijk  laten verlopen. Iedere patiënt wordt dagelijks geëvalueerd door de dierenarts en de verdere behandeling wordt regelmatig met de eigenaar besproken.

Reisadvies 

Indien u met uw dier wenst te reizen raden we u aan om u ruim op voorhand te informeren over wat er in orde gebracht moet worden voor uw dier.De enige officiële informatie voor export is te vinden bij de autoriteiten van het land waarnaar u reist, we raden u aan om de website van de overheid te raadplegen en indien nodig de autoriteiten rechtsreeks te contacteren.
Voor de terugkeer naar België moet uw dier voldoen aan de importregels van de Belgische autoriteiten, deze zijn terug te vinden op deze website:
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/reizengezelschapsdieren/

Enkele algemene richtlijnen waar u rekening mee moet houden:
- Indien u naar een land reist dat behoort tot de Europese Unie of indien u vanuit een derde land terug wil keren naar België is het aangeraden om een Europees paspoort te hebben voor uw dier. Dit kan echter enkel verstrekt worden als u een officiëel adres heeft in België. Indien u dit niet heeft en toch wil reizen moet u zowel voor export als voor import langs de dierenarts en/of locale autoriteiten passeren om een gezondheidscertificaat te laten maken voor uw dier enkele dagen voor import/export.
- van zodra uw hond of kat de Belgische grens over gaat naar eender welk land (ook de buurlanden zoals Nederland en Frankrijk) moet uw dier een bewijs hebben van een geldig rabiës vaccin. Na het toedienen van een eerste vaccin (primo vaccin) is er een officiële wachttijd van 21 dagen gedurende dewelke u de landsgrens niet over mag met uw dier. Indien uw dier dus nog geen rabiës vaccin heeft gekregen of indien uw dier niet op tijd een booster heeft gekregen (in dit geval moet uw dier terug een primo vaccin krijgen) voor dit vaccin is het belangrijk dat u minimum 21 dagen voor uw reis langskomt bij uw dierenarts voor een rabiës vaccin.
- De meeste niet-Europese landen eisen een gunstige rabiës titer test. Dit is een bloedtest die aantoont of uw dier al dan niet voldoende antistoffen heeft aangemaakt tegen het rabiës vaccin. U kan in dit geval alleen reizen indien de test aantoont dat uw dier voldoende antistoffen heeft, u binnen de geldigheidsdatum zit van het rabiësvaccin en indien u het officiële (papieren) certificaat heeft van deze test. Voor sommige niet-Europese landen is er geen rabiës titer test nodig, maar eist België wel een titer test als u terug wil komen naar België vanuit dit land vb. Tunesië. Deze bloedname kan ten vroegste gebeuren 30 dagen na het primo-vaccin. Indien uw dier al meermaals gevaccineerd is geweest tegen rabiës en binnen de geldigheidsdatum zit, dan is deze wachttermijn van 30 dagen niet van toepassing. De doorlooptijd voor deze rabiës titer test is minimum 4 aaneensluitende werkdagen, houdt dus rekening met een wachttijd van 2 weken tussen bloedname en resultaat. Bij een gunstig resultaat kan u het papieren certificaat zelf gaan halen bij het labo in Ukkel, of kan u wachten op de verzending per post naar onze praktijk. BIj een ongunstig resultaat, moet uw dier opnieuw gevaccineerd worden tegen rabiës en moet er terug minimaal 30 na vaccinatie een titer test gebeuren.
LET OP: sommige landen eisen 2 rabiës vaccins vooraleer er een titer test kan gebeuren bijv. Japan, China
LET OP: in principe blijft het certificaat van de rabiës titer test heel het leven geldig zolang de boosterdatum van het vaccin gerespecteerd wordt. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld Australië (certificaat blijft 2 jaar geldig).
LET OP: in principe moeten de landen de geldigheidsduur van het rabiësvaccin accepteren die door de producent is opgegeven in de bijsluiter van het vaccin, maar sommige landen eisen een jaarlijks rabiës vaccin en accepteren dus niet het 3-jaarlijks vaccin bijv. Ghana, Japan, China. Dit is belangrijk i.v.m de geldigheid van titer-test certificaat, aangezien er voor levenslange geldigheid dan elk jaar moet gevaccineerd worden.
- Er zijn enkele niet-Europese landen die heel strenge eisen stellen i.v.m. import van gezelschapsdieren en waarvoor men ruim op tijd (minimum 180 dagen voor export) moet beginnen met vaccins, titer testen en andere testen. Enkele voorbeelden zijn Japan, Australië, Ghana. Gelieve in deze gevallen dus ruim op tijd contact op te nemen met uw dierenarts om de benodigde vaccins en testen in orde te brengen.

Ook belangrijk om te weten:
Indien u naar een land buiten de EU reist, zal er een gezondheidscertificaat moeten aangemaakt worden door een van onze dierenartsen enkele dagen voor vertek (aantal dagen hangt af van het land waarnaar u reist, meestal is dit maximum 10 dagen voor vertrek). Dit certificaat moet hierna gecontroleerd en getekend worden door een officiële dierenarts van de lokale controle eenheid van het FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedelketen) van de provincie waar u woont. Onderstaande link verwijst u naar de informatiepagina van de LCE Brussel voor de inwoners van Brussel.
https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/brussel.asp
Van zodra u uw afspraak bij ons heeft vastgelegd voor het aanmaken van het gezondheidscertificaat, kan u dus een afspraak plannen met de officiële dierenarts via de contactgegevens van uw LCE.
Welk certificaat er moet worden gebruikt, wordt opgelegd door het land van export. Voor sommige landen is er een akkoord met de belgische autoriteit (FAVV) en kan je een certificaat vinden op de website van het FAVV.
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/
Indien er geen akkoord is, moet u informeren bij het land van export. Indien zij geen certificaat kunnen voorzien zal het standaard exportformulier gebruikt worden.
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/_documents/20200410_EXVTLAA1703.pdf

Onderstaande websites kunnen u reeds een idee geven van wat er in orde gebracht moet worden voor uw reizen, maar houdt er rekening mee dat deze geen officiële websites zijn en de informatie dus niet meer up-to-date kan zijn. Zoals bovenaan reeds aangehaald is het aan te raden om rechtsreeks de autoriteiten van het exportland te contacteren.
https://www.anivetvoyage.com/
https://www.pettravel.com/

 

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken