Louizalaan 176 - 1000 Brussel
Tel. 02 646 22 08 02 646 22 08

Reisadvies voor uw huisdier

Indien u met uw dier wenst te reizen raden we u aan om u ruim op voorhand te informeren over wat er in orde gebracht moet worden voor uw dier.De enige officiële informatie voor export is te vinden bij de autoriteiten van het land waarnaar u reist, we raden u aan om de website van de overheid te raadplegen en indien nodig de autoriteiten rechtsreeks te contacteren.
Voor de terugkeer naar België moet uw dier voldoen aan de importregels van de Belgische autoriteiten, deze zijn terug te vinden op deze website:
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/reizengezelschapsdieren/

Enkele algemene richtlijnen waar u rekening mee moet houden:
- Indien u naar een land reist dat behoort tot de Europese Unie of indien u vanuit een derde land terug wil keren naar België is het aangeraden om een Europees paspoort te hebben voor uw dier. Dit kan echter enkel verstrekt worden als u een officiëel adres heeft in België. Indien u dit niet heeft en toch wil reizen moet u zowel voor export als voor import langs de dierenarts en/of locale autoriteiten passeren om een gezondheidscertificaat te laten maken voor uw dier enkele dagen voor import/export.
- van zodra uw hond of kat de Belgische grens over gaat naar eender welk land (ook de buurlanden zoals Nederland en Frankrijk) moet uw dier een bewijs hebben van een geldig rabiës vaccin. Na het toedienen van een eerste vaccin (primo vaccin) is er een officiële wachttijd van 21 dagen gedurende dewelke u de landsgrens niet over mag met uw dier. Indien uw dier dus nog geen rabiës vaccin heeft gekregen of indien uw dier niet op tijd een booster heeft gekregen (in dit geval moet uw dier terug een primo vaccin krijgen) voor dit vaccin is het belangrijk dat u minimum 21 dagen voor uw reis langskomt bij uw dierenarts voor een rabiës vaccin.
- De meeste niet-Europese landen eisen een gunstige rabiës titer test. Dit is een bloedtest die aantoont of uw dier al dan niet voldoende antistoffen heeft aangemaakt tegen het rabiës vaccin. U kan in dit geval alleen reizen indien de test aantoont dat uw dier voldoende antistoffen heeft, u binnen de geldigheidsdatum zit van het rabiësvaccin en indien u het officiële (papieren) certificaat heeft van deze test. Voor sommige niet-Europese landen is er geen rabiës titer test nodig, maar eist België wel een titer test als u terug wil komen naar België vanuit dit land vb. Tunesië. Deze bloedname kan ten vroegste gebeuren 30 dagen na het primo-vaccin. Indien uw dier al meermaals gevaccineerd is geweest tegen rabiës en binnen de geldigheidsdatum zit, dan is deze wachttermijn van 30 dagen niet van toepassing. De doorlooptijd voor deze rabiës titer test is minimum 4 aaneensluitende werkdagen, houdt dus rekening met een wachttijd van 2 weken tussen bloedname en resultaat. Bij een gunstig resultaat kan u het papieren certificaat zelf gaan halen bij het labo in Ukkel, of kan u wachten op de verzending per post naar onze praktijk. BIj een ongunstig resultaat, moet uw dier opnieuw gevaccineerd worden tegen rabiës en moet er terug minimaal 30 na vaccinatie een titer test gebeuren.
LET OP: sommige landen eisen 2 rabiës vaccins vooraleer er een titer test kan gebeuren bijv. Japan, China
LET OP: in principe blijft het certificaat van de rabiës titer test heel het leven geldig zolang de boosterdatum van het vaccin gerespecteerd wordt. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld Australië (certificaat blijft 2 jaar geldig).
LET OP: in principe moeten de landen de geldigheidsduur van het rabiësvaccin accepteren die door de producent is opgegeven in de bijsluiter van het vaccin, maar sommige landen eisen een jaarlijks rabiës vaccin en accepteren dus niet het 3-jaarlijks vaccin bijv. Ghana, Japan, China. Dit is belangrijk i.v.m de geldigheid van titer-test certificaat, aangezien er voor levenslange geldigheid dan elk jaar moet gevaccineerd worden.
- Er zijn enkele niet-Europese landen die heel strenge eisen stellen i.v.m. import van gezelschapsdieren en waarvoor men ruim op tijd (minimum 180 dagen voor export) moet beginnen met vaccins, titer testen en andere testen. Enkele voorbeelden zijn Japan, Australië, Ghana. Gelieve in deze gevallen dus ruim op tijd contact op te nemen met uw dierenarts om de benodigde vaccins en testen in orde te brengen.

Ook belangrijk om te weten:
Indien u naar een land buiten de EU reist, zal er een gezondheidscertificaat moeten aangemaakt worden door een van onze dierenartsen enkele dagen voor vertek (aantal dagen hangt af van het land waarnaar u reist, meestal is dit maximum 10 dagen voor vertrek). Dit certificaat moet hierna gecontroleerd en getekend worden door een officiële dierenarts van de lokale controle eenheid van het FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedelketen) van de provincie waar u woont. Onderstaande link verwijst u naar de informatiepagina van de LCE Brussel voor de inwoners van Brussel.
https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/brussel.asp
Van zodra u uw afspraak bij ons heeft vastgelegd voor het aanmaken van het gezondheidscertificaat, kan u dus een afspraak plannen met de officiële dierenarts via de contactgegevens van uw LCE.
Welk certificaat er moet worden gebruikt, wordt opgelegd door het land van export. Voor sommige landen is er een akkoord met de belgische autoriteit (FAVV) en kan je een certificaat vinden op de website van het FAVV.
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/
Indien er geen akkoord is, moet u informeren bij het land van export. Indien zij geen certificaat kunnen voorzien zal het standaard exportformulier gebruikt worden.
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/levendedieren/_documents/20200410_EXVTLAA1703.pdf

Onderstaande websites kunnen u reeds een idee geven van wat er in orde gebracht moet worden voor uw reizen, maar houdt er rekening mee dat deze geen officiële websites zijn en de informatie dus niet meer up-to-date kan zijn. Zoals bovenaan reeds aangehaald is het aan te raden om rechtsreeks de autoriteiten van het exportland te contacteren.
- https://www.anivetvoyage.com/
- https://www.pettravel.com/

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken